UNDERVISNING

9. klasse, 10.klasse eller 10. årgang? Teater, Musik eller Comedy?

Uansat hvad du vælger, garanterer vi undervisning, hvor det boglige og det kreative i fagene kombineres på kryds og tværs, så du både opnår større læring og fordybelse.


10. Årgang
 

Musik, teater og comedy i projektopgaveforløb

På Vostrup er 10. årgang prøvefri. Eleverne afslutter i stedet med et kreativt projektopgaveforløb. Du har som elev på 10. årgang enkelte obligatoriske fag, og du vælger derudover at følge MusiklinjenTeaterlinjen eller Comedylinjen.

 

Obligatoriske fag
Dansk er obligatorisk og alle elever på 10. årgang får faget Innovation, Iværksætteri og Ledelse (ILL) og Demokratisk Iværksætter.

På Vostrup vælger du desuden mindst ét af følgende fag: Engelsk, tysk eller matematik.

 

Kreative valgfag

Du har mulighed for at tilvælge op til 6 kreative valgfag.

 

IIL og Demokratisk Iværlsætter

I disse fag arbejder vi med projekter af kulturel og mellem-menneskelig art, altså idéer, der understøtter skolens i forvejen primære linjefag musik, teater og comedy. Vi kommer ud i lokalsamfundet og omsætter ideer til virkelighed.

 

Kreative valgfag

Billedkunst Den personlige værktøjskasse
Dans Film
Guitarværksted Sangskrivning/Komposition
Stomp Superkor
Sy og Design Teaterlaboratorium

 

VOSTRUP. SAMMEN KAN DU MERE

Vostrups udvidede projektopgave
Projektopgaven er en gruppebaseret opgave, hvor eleverne selv vælger et emne, der interesserer dem. Grupperne udarbejder et projekt, hvor der blandt andet er fokus på at udvikle samspillet mellem flere kunstneriske genrer. Ud over det egentlige produkt i form af en sceneisk fremlæggelse, skal grupperne udarbejde en skriftlig opgave. Projektforløbet afsluttes med en fremlæggelse i skolens teatersal. Efterfølgende får de en skriftlig udtalelse fra vejleder og en ekstern censor.

 

Fællestimer 
3 gange om ugen i normaluger har vi fællestimer. I en af timerne vil der blive lagt vægt på nyheder fra nær og fjern samt livet her på skolen med trivsel i fokus. De andre to timer er fælles sangtimer, hvor der synges fra Højskolesangbogen og forskellige korværker bliver indøvet. 

Projektuger

På Vostrup lader vi ofte hverdagen træde i baggrunden og giver vores kreative fag forang. Når vi arbejder med kreative udtryk i projekter, aktiveres den teoretiske viden, du løbende tilegner dig. En performance kommer på den måde til at fungerer som et spejl, der sætter din verden og viden i relief.

Vi tror på, at viden først for alvor værdi, når den levendegøres.

 

I uge 39-40 rydder vi skemaet for at skabe en Fælles Forestilling, hvor musik og teater er i fokus. I andre 6 uger i løbet af året, arbejder holdene med tværfaglige kreative udtryk og opsætninger.