UDVIKLING I TRYGGE RAMMER

 

Fantastiske faciliteter

 
I mere end 25 år har vi arbejdet med at sikre unge en solid faglig og social platform. Vi har lærere og gæstelærere, der alle arbejder seriøst med musik, teater og comedy både for at styrke elevernes interesse, evner og sociale kompetencer. 

 

Skolen har nogle af de bedste faciliteter i Danmark - herunder en professionel teatersal med plads til 380 gæster, en stor lys dansesal, tre gode lydisolerede musiklokaler samt et lydstudie, hvor eleverne har mulighed for at indspille sin egen musik.

 

Vostrup er ikke kun en efterskole. Vi er også områdets kulturcentrum, hvor en række kendte musikere og kunstnere optræder med koncerter, teater og shows året rundt. Eleverne på Vostrup vil komme til at opleve en lang række af disse arrangementer.

Højt fagligt niveau

 

Vostrup er en efterskole med et højt fagligt niveau. 
Vi sikrer, at de unge kan tage Folkeskolens prøver for 9. klasse og 10.klasse. Som noget ganske særligt er 10. årgang på Vostrup eksamensfri. Vi har skabt vores egen form, hvor eleverne i et afsluttende projekt kombinerer deres kreative og intellektuelle evner og bruger de redskaber og den faglige viden, de har tilegnet sig i årets løb.  

VI ER TÆT PÅ DE UNGE DØGNET RUNDT

Nærhed og fællesskab

 

Der er altid en lærer til stede på skolen, og vi sørger aktivt for, at alle bliver en del af fællesskabet. Eleverne bor på to- eller firemandsværelser.
Alle deltager på skift i skolens daglige opgaver. På den måde bliver alle inddraget i fællesskabet på en positiv måde, og vi sørger aktivt for, at ingen bliver overladt til sig selv.

 

Efterskolens størrelse og sammenhængskraft gør, at alle kender alle, og der opstår stor tolerance og respekt.

 

På Vostrup prioriterer vi økologi og sundhed med den friske råvarer i centrum, fordi vi tror på, at god, varieret og nærende kost giver energi til dagen.