OM VOSTRUP


VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL


Værdigrundlag

Vi tror på, at eleverne i et dagligt fællesskab med udfordringer og oplevelser kvalificeres til at blive ansvarlige og ydende mennesker. Vi tror på, at en projektorienteret, tværfaglig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på musik og teater er med til at skabe selvstændige, modne igangsættere og kulturudøvere, der er rustet til kulturlivets mange udfordringer, med en tro på at det umulige er muligt. Vi tror på, at eleverne gennem forståelse for vores kulturelle baggrund får de bedst mulige betingelser for at fungere og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

 

 

Formål
Skolen bygger på de grundtvigske skoletraditioner og tilbyder unge mellem 14 og 18 år almendannende undervisning. Skolen søger at give eleverne indsigt og forståelse for vore kulturelle værdier, for derigennem at give dem de bedst mulige betingelser for at deltage i et demokratisk samfund.

 

Skolen søger gennem undervisning, fælles oplevelser og aktiv udøvelse at kvalificere eleverne til aktive, ydende deltagere i det danske kulturliv. Der tilstræbes en helhedsskabende, tværfaglig undervisning med særlig vægt på musik og teater.