OM VOSTRUP


BESTYRELSE OG SKOLEKREDS


Vostrup Efterskoles bestyrelse
Ole Marzec, Kolding (formand)
Erik Hansen, Tarm
Gudrun Clausen, Tarm
Jacob Tybjerg, Uldum
Niels Chr. Nielsen, Vostrup
Thomas Jensen, Vostrup

 

 

Ønsker du at give støtte til og få indflydelse på Vostrup Efterskole, så bliv medlem af skolekredsen.

 

Send dit navn og adresse til: 

Vostrup – Efterskolen for Musik og Teater
Tarmvej 73
6880 Tarm
Eller send mail til: kontor@vostrup.dk

 

 

Vostrup Efterskoles Skolekreds
Skolekredsen består af myndige personer, som føler tilknytning til skolen og er villige til at betale et kontingent til opretholdelse af skolekredsen. Der betales et årligt kontingent på 100 kr. pr. person. Er der tale om flere medlemmer på samme adresse betales kun et kontingent a 100 kr.

 

Medlemskab giver adgang til skolens årlige generalforsamling, hvor skolens bestyrelse vælges af og blandt skolekredsens medlemmer, og hvor skolens formand og forstander aflægger beretning og regnskab for året der gik. Skolens årsregnskab kan udleveres 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Alle skolekredsmedlemmer modtager skolens årsskrift og indbydelse til skolens møder, arrangementer og elevforestillinger samt program for arrangementerne i teater- og musikhuset.