OM VOSTRUP


SELVEVALUERING


Årets selvevaluering med afsæt i skolens værdigrundlag.

Selvevaluering 2015


Vi tror på, at eleverne i et dagligt fællesskab med udfordringer og oplevelser kvalificeres til at blive ansvarlige og ydende mennesker. Vi tror på, at en projektorienteret, tværfaglig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på musik og teater er med til at skabe selvstændige, modne igangsættere og kulturudøvere, der er rustet til kulturlivets mange udfordringer, med en tro på at det umulige er muligt. Vi tror på, at eleverne gennem forståelse for vores kulturelle baggrund får de bedst mulige betingelser for at fungere og deltage aktivt i et demokratisk samfund.


I indeværende år har vi valgt at lægge vægt på den del af værdigrundlaget, der handler om at deltage i et demokratisk samfund.


I en årrække har vi undervist i IIL – Innovation, Iværksætteri og Ledelse - hvor i særdeleshed igangsætteriet og kulturudøverdelen i værdigrundlaget er på spil. I år har vi valgt at udvide dette fag med et projekt, der kaldes Demokratisk Iværksætter.


Tankerne om det nye fag er, at eleverne lærer at tage ansvar, påvirke og udvikle demokratiet, og målet er, at eleverne bliver bevidste om, at det at deltage i demokratiske processer også starter i det små.


Demokratisk Iværksætter vil især sætte fokus på samspillet borgerne imellem i nærområderne. Det vil sige, at foreningsliv, politisk engagement i lokale partiforeninger, kulturelle arrangementer m.m. kommer i fokus – for det er her, der skabes sammenhængskraft i det lokale demokrati og i hverdagslivet.


Men faktisk er det et fokus, vi har haft i mange år – det har bare ikke været formuleret så præcist og sat ind i et undervisningsforløb. I IIL har et af projekterne handlet om at få kultur ud i lokalområdet – eller at få lokale ind i vores univers. Det projekt vil vi fastholde i IIL, men herudover vil ét projekt være defineret ud fra nogle nærdemokratiske overvejelser.


Det er altså ikke nyt, at vi arbejder med Demokratisk Iværksætteri – det er bare nyt, at det formuleres.


Og hvad kan vi så bruge det til?


Jo, vi kan bruge dét, at det nu ER formaliseret, til at tale mere med hinanden om, at det at være med til at gøre vores elever til aktive deltagere i demokratiet er noget, vi kan gøre noget håndgribeligt ved. Det er ikke blot sindelag, det her handler om – der er nogle teoretiske og praktiske ting, vi kan hænge vores hat på, når vi taler om demokrati – og eleverne skal selv give sig i kast med det.


Godkendt af bestyrelsen d. 26/11- 2015