INDMELDELSE

 

 

Skolepenge inkl. betaling for udlandstur, ekskursioner samt alle nødvendige materialer for
skoleåret 2016/2017: 41 uger á kr. 2.200,- herfra trækkes tilskuddet fra staten. Skolen søger
staten om tilskud.

Statsstøtte
Alle elever får statsstøtte. Denne beregnes ud fra forældrenes indkomstgrundlag 2 år forud for
opholdet. I 2016/2017 ligger støtten i intervallet kr. 569 – 1.182 pr. uge.

Egenbetaling
Egenbetaling bliver fordelt over 11 rater.

Afbrudt ophold
Hvis eleven mod forventning afbryder opholdet, har eleven 4 ugers opsigelsesvarsel, fra
den dag skolen skriftligt har modtaget opsigelsen. Dette gælder også i tilfælde af elevens
misligholdelse/overtrædelse af skolens regler.

 

 Vælg skoleår:* 9. klasse      10. årgang
 Vælg linjefag:* Teaterlinjen      Musiklinjen

ELEVEN

 Navn:*
 Adresse:*
 Postnr. og by:*
 CPR-numer:*
 Telefon:*
 E-mail adresse:*
 Bopælskommune:*
 Tidligere skole:*


MODER

 Moders navn:*
 Moders adresse:*
 Moders postnr. og by:*
 Moders CPR-numer:*
 Moders Telefon:*
 Moders telefon arbejde:*
 Moders E-mail adresse:*
 Moders bopælskommune:*


FADER

 Faders navn:*
 Faders adresse:*
 Faders postnr. og by:*
 Faders CPR-numer:*
 Faders Telefon:*
 Faders telefon arbejde:*
 Faders E-mail adresse:*
 Faders bopælskommune:*
 Sikkerhedskode: Sikkerhedskode:
 Indtast sikkerhedskode:*
 

 

Der skal angives mindst en mailadresse. Udfyld som minimum enten MODER eller FADER (Helst begge).
Indmeldelsen er først endelig, når du har besøgt skolen og betalt indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,-.
Gebyret indbetales på kontonr. 7800 2027149