UNDERVISNING

9. klasse, 10.klasse eller 10. årgang? Teater, Musik eller Comedy?

Uansat hvad du vælger, garanterer vi undervisning, hvor det boglige og det kreative i fagene kombineres på kryds og tværs, så du både opnår større læring og fordybelse.


10. Klasse

 

Musik, teater, comedy og mulighed for folkeskolens prøver

Da adgangskravene til ungdomsuddannelserne er blevet skærpet, har vi valgt atter at udbyde 10. klasse med prøver som en mulighed på Vostrup Efterskole.
 

Ud over de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk) og aktiviteter samt fællesfagene, får du 10 timer MusikTeater eller Comedy, hvor det praktiske og det kreative arbejde er i centrum.

Har du brug for endnu mere kreativ udfoldelse, kan du vælge mellem en række af vores valgfag.

 

 

Du kommer i 10. klasse på en uges brobygning og laver desuden den obligatoriske selvvalgte opgave.  Du har mulighed for at gå til prøve i de fag, du følger og ønsker at gå op i på 9. eller 10. klasses niveau.

 

Der bliver ved skoleårets afslutning udfærdiget et bevis for din deltagelse i 10. klasse med standpunktskarakter og prøvekarakterer i de boglige fag, som du vælger at gå op i.

VOSTRUP. SAMMEN KAN DU MERE

10. klasse kan ses som et tilbud til de elever, der enten gerne vil forbedre karakteren i et enkelt fag, eller til de elever, der har behov for eller ønske om at koncentrere sig om de boglige fag et år mere inden påbegyndelsen af en ungdomsuddannelse.

 

Undervisningen følger undervisningsministeriets vejledende læseplaner. I Vostrup integrerer vi ofte elementer fra musiske-kreative fag i den boglige undervisning. Med udgangspunkt i dit eget faglige niveau arbejdes der målrettet og koncentreret mod, at du forbedrer dig fagligt og samtidig forbereder dig bedst muligt til det videre uddannelsesforløb. Der kan yderligere vælges musisk/kreative valgfag.